Solidariteitskas

Solidariteitskas

Solidariteit: De Protestantse Kerk in Nederland telt meer dan 2000 gemeenten, die met elkaar openbaring zijn van één algemene christelijke kerk. Deze openbaring blijkt niet alleen uit de gemeenschap tussen de leden der gemeente onderling, maar ook uit de gemeenschap tussen de gemeenten onderling. Via allerlei verbanden ondersteunen de gemeenten elkaar op geestelijk gebied. Ook op financieel gebied. Gemeenten in financiële problemen kunnen hulp krijgen uit de Solidariteitskas: het fonds voor onderlinge steun van de protestantse gemeenten.

Financiële noodzaak: Uitgangspunt voor het beheer in de Protestantse Kerk in Nederland is dat elke gemeente in eigen financiële middelen voorziet. Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarin een gemeente, na al het mogelijke zelf gedaan te hebben, een bepaalde voor het gemeenteleven noodzakelijke voorziening niet kan realiseren doordat er in de financiering een tekort blijft. In zo’n geval is er een financiële noodzaak en kan de Solidariteitskas een brug slaan om de voorziening toch realiseerbaar te maken.

Subsidie waarvoor?
Situaties van financiële nood kunnen zich o.m. voordoen, wanneer:

  • in nieuwbouwwijken het kerkelijk leven van de grond af opgebouwd moet worden;
  • initiatieven tot gemeenteopbouw of gemeentevernieuwing, die beleidsmatig gewenst zijn, op financiële gronden dreigen te stranden;
  • tijdelijk de minimaal noodzakelijke pastorale bezetting niet kan worden opgebracht;
  • nieuwbouw van kerkelijke gebouwen of een orgel overwogen wordt;
  • de gebouwen noodzakelijk groot onderhoud behoeven;
  • een monumentaal kerkgebouw of orgel gerestaureerd moet worden;
  • een gemeente in een uitzichtloze schuldpositie is komen te verkeren