Kosters

Kosterpoule:
Kosters in onze gemeente zijn: dhr. C. de Hon,  dhr. P. van Heemst en dhr. J.W. van Oostende. De koster is verantwoordelijk voor het gereed en schoon houden van de kerk voor de erediensten en alle hierbij behorende zaken. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de koster ingelicht wordt als er gebruik wordt gemaakt van de consistoriekamer. Graag per mail of per telefoon een melding: koster@hervormdegemeentenieuwetonge.nl of
tel. 651346.