Elim

Elim:

Reserveren
Voor het reserveren van Elim moet contact opgenomen worden met dhr. J. Kransse.  Voor vergaderingen, familiebijeenkomsten of cursussen van 4 tot 200 personen zijn er diverse zalen beschikbaar. Ook is er in het gebouw een aula en mortuarium aanwezig. Rondom het gebouw is een zeer ruim parkeerterrein aanwezig. Voor foto’s zie het fotoalbum op de website.

Het is mogelijk om een zaal of zalen in Elim te huren zonder afname van consumpties en/of bediening. Maak er gebruik van!

Condoleances en rouwdiensten
Het verenigingsgebouw wordt ook gebruikt voor condoleances en rouwdiensten. De familie/begrafenisondernemer overlegt met de beheerder over het tijdstip van het condoleance/bezoek en de rouwdienst. Uitgangspunt is dat een condoleance en rouwdienst voorrang hebben op de overige activiteiten in het gebouw. Waarbij het wel mogelijk is dat er gelijktijdig activiteiten in het gebouw zijn. De bediening en eventuele  broodmaaltijd worden verzorgd door mevr. I  van Heemst tel: 0187-651759

De opbrengsten van verhuur en consumpties e.d. komen ten goede van onze gemeente.

Contactpersoon: dhr. J. Kransse: 0187-652101 of jkransse(at)hotmail.com