Kerkblad ‘de Zaaier’


Diensten des Woords zondag 14-8-2022
Om 9.30 uur: Ds. A. Belder
Om 18.00 uur: Ds. A.P. Voets, Hoevelaken

Diensten des Woords zondag 21-8-2022
Om 9.30 uur: Prof. Dr. W. Verboom, Harderwijk
Om 18.00 uur: Kand. Joh. van Eijsden, Driebruggen

Collecten 14-8
1. Kerk 2. Verenigingswerk 3. Onderhoud van de kerk

Collecten 21-8
1. Kerk 2. Eredienst en pastoraat 3. Onderhoud van de kerk

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar de diaconie of kerkrentmeesters. Kerkrentmeesters: Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden: NL 83 RABO 0345 4007 20 t.n.v. Herv. Gem. Nieuwe Tonge

Kinderoppas

14-8: Hennie Looij en Loïs Noteboom.
21-8: Lydia Steenbeek en Noa van Wageningen

Meeleven
We denken aan hen die al lange tijd ziek zijn, en waar geen beterschap is, maar eerder dat het minder wordt. Er zijn gemeenteleden die intens moe zijn en dat hele dagen en weken. Wat kan dat moeilijk zijn. In deze tijd van vakantie kan het voor de alleenstaanden en rouwdragenden erg eenzaam zijn. Ga toch met al uw noden, angst en pijn tot de Heere. Niet als een laatste redmiddel maar als Het medicijn voor alles wat u ontbreekt. Doe dan maar uw mond wijd open, we hebben geen karige God, Nee Hij wil Zich Zelf wegschenken, opdat eenieder die in Hem gelooft niet verloren ga maar eeuwig zal leven. Wat kan daar toch op tegen zijn?

Overleden
Zondag 31 juli is mevr. T.J. Visbeen-Verweij, die gewoond heeft op de Molendijk 15 3244AM, overleden op de leeftijd van 89 jaar. We condoleren de familie van harte met het verlies van moeder, schoonmoeder en oma. Mevr. Visbeen mocht een hoge leeftijd behalen. In de Bijbel staat: of, als wij zeer sterk zijn 80 jaren, maar het beste daarvan is moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen. We weten niet hoe oud we worden, we weten wel dat er een moment is dat ons aardse leven stopt. En dat gaat snel zegt psalm 90: wij vliegen heen. En dan? Zijn we bereidt om God te ontmoeten?

Tijdens de rouwdienst die geleid werd door br. W. Meerkerk klonken de woorden: Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. En tussen deze uitersten ligt een heel mensenleven. En die tijd is genadetijd. Familie Visbeen-Verweij gebruik deze genadetijd! Ga toch niet alleen door het leven maar ga tot de Middelaar, Jezus Christus. We wensen u kracht en sterkte toe in dit verlies!

Bevestiging en intrede
Zondag 6 november hoopt in de morgendienst Prop. H.A. Neervoort bevestigd te worden als predikant van de gemeente Herkingen en Nieuwe Tonge. In de middagdienst hoopt ds. H.A. Neervoort dan intrede te doen als predikant van beide gemeenten. Gemeente wat zijn we rijk gezegend door de Heere. Wat een onverdiende zegen!

Vakantiebijbeldagen
Op dinsdag woensdag en donderdag 16, 17 en 18 augustus worden de vakantiebijbeldagen gehouden. Kom je ook? Je bent welkom van kwart voor tien tot 2 uur in Elim (Zuiddijk 19). We luisteren met elkaar naar een verhaal uit de Bijbel, we zingen psalmen en liederen en knutselen iets moois. Voor de kinderen van 7-12 jaar is er huttendorp. Neem daarvoor een hamer mee! Vergeet je naam er niet op te zetten. Tot dan!  
Het team van de vakantiebijbeldagen.  

Gift kerkdak
Het Verjaardagsfonds heeft € 5000 geschonken aan het renovatieplan van ons kerkdak. Als kerkrentmeesters zijn we hier heel erg blij mee. Het gaat allemaal toch al meer kosten dan gepland vanwege de gestegen grondstofprijzen. Dan komt deze gift wel heel erg goed van pas. Hartelijk dank!

Verkoop Trekkertjesdag
Voor de restauratie van het kerkdak is op Trekkertjesdag in Goedereede voor €150 aan fotokaarten, sokken en koekjes verkocht. Alle kopers hartelijk dank!

Verantwoording Kerkrentmeesters
Collecten juni 2022: Eerste collecte € 844,65, Renovatie kerkdak € 168,00, Eredienst & Pastoraat €239,60, Kerkbussen voor onderhoud kerk € 745,15 en via de bank aan collectegelden € 499,70, totaal € 2.497,10. 
Collecten juli 2022: Eerste collecte € 882,75, Orgelfonds € 136,30, Eredienst & Pastoraat € 395,80. Kerkbussen voor onderhoud kerk € 759,75 en via de bank aan collectegelden € 664,50, totaal € 2.839,10. 
Via de bank ontvangen 2 giften met omschrijving ‘uit dankbaarheid’ € 150 en € 50.
Gemeente hartelijk dank voor al uw giften

Ten slotte
Ontvangt de hartelijke groeten van uw kerkenraad!