Kerkblad ‘de Zaaier’

Diensten des Woords zondag 4-12-2022
Om 9.30 uur: Ds. H.A. Neervoort, Bediening Heilig Avondmaal
Om 18.00 uur: Ds. H.A. Neervoort, Dankzegging Heilig Avondmaal

Collecten 
1. Kerk 2. Eredienst en pastoraat 3. Onderhoud van de kerk 4. HA collecte: Wycliffe

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar de diaconie of kerkrentmeesters. Diaconie: Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden: NL 39 RABO 0345 4003 48 t.n.v. Diaconie N.H.G. Kerkrentmeesters: Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden: NL 83 RABO 0345 4007 20 t.n.v. Herv. Gem. Nieuwe Tonge

Kinderoppas
Annet Lugtenburg en Evy Waleboer

Mannenvereniging 
Woensdag 7 december is het al onze laatste vergadering van dit jaar. We bespreken dan met elkaar uit het oktober nummer de Bijbelstudie van ds. M. Maas, Openbaring 6. U en jullie zijn van harte welkom om 19:30 uur in Elim.

Vrouwenvereniging 
Woensdagavond 7 december is iedereen welkom op onze verenigingsavond. Aanvang 19:30 uur in Elim. Aan de beurt is Bijbelstudie 4 over Psalm 139 God is overal, Hij doorgrondt en kent ons. We zien uit naar jullie komst, tot ziens.

Kerstviering Ouderen en Alleenstaanden
Woensdagmorgen 14 december staan de deuren van Elim open vanaf 10:00 uur, om u allen te verwelkomen met een kop koffie/thee. Er wordt 10:30 uur geopend, we beginnen dan met de kerstliturgie. Aansluitend is er een gezellig samenzijn met daarna de maaltijd. We hopen velen van u te ontmoeten. Vooraf opgeven is nodig! I.v.m. de inkoop.  Hiervoor kunt u bellen naar Ina van Heemst tel. 0187-651759. Als u vervoer nodig heeft kunt u bellen naar Gerda Kransse tel. 0187-652101. Schroom niet om ons te bellen, wij vinden het fijn als u erbij kan zijn!

GZB
De welbekende dagboekjes van de GZB “een hand vol koren” kunnen afgehaald worden bij fam. Stoutjesdijk, ds. wentinkstraat 12b. De dagboekjes kosten €13,95 per stuk. De opbrengst is voor de GZB

Zaaier
Voor de gewone zaaier van 16 dec de copy voor 10 dec inleveren. Voor het kerstnummer de copy inleveren voor 8 dec. In het nieuwe jaar verschijnt de zaaier op 13 januari, deze copy inleveren voor 7-1.

Verantwoording
Door ds. Neervoort is €10, €11 en €20 ontvangen. Door de brs. van Dalfsen en van Moort is €20 ontvangen. Hartelijk dank!

Ten slotte
Wat een heerlijke wetenschap dat niet u – in deze week van voorbereiding – wordt gekeurd, maar dat het Lam wordt gekeurd! Gemeente, zet u het Lam in de woonkamer? Een ambtsbroeder uit IJsselmuiden zei eens tegen mij: ‘Als er geen Lam wordt geslacht in de preek, dan is er niet gepreekt!’ In het avondmaal mag u ‘zien’ dat het Lam geslacht is. Ziet u heerlijkheid in dit Lam? Komt dan volgende week en proef dat de HEERE goed is. 

Ontvang een hartelijke groet,

Ds. H.A. Neervoort, mede namens Mariah