Kerkdiensten

Kerkdiensten: De kerkdiensten worden elke zondag gehouden in de Dorpskerk aan de Kerkring, om 09.30 uur en om 18.00 uur. U bent van harte welkom om deze diensten bij te wonen. Op Goede Vrijdag en op oudejaarsavond beginnen de diensten om 19.00 uur. Hemelvaartsdag, 2e Paasdag en 2e Pinksterdag 09.30 uur. Op 2e Kerstdag vindt vaak de Kerstviering van de zondagsschool plaats. Bid- en dankdag 14:30 uur en 19:00 uur. Op Nieuwjaardag begint de dienst om 10.00 uur. Daarna is er in Elim gelegenheid om elkaar Gods zegen te wensen voor het nieuwe jaar.
Er is een ringleiding in de kerk aanwezig voor mensen met een gehoorapparaat.

Voor de preekbeurtenlijst verwijzen we u naar www.kerktijden.nl

Kerktelefoon / Kerkdiensten beluisteren: Voor hen die niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen is er de kerktelefoon. Dit kan ook voor een korte periode zijn. Ook bijeenkomsten van de gemeente die gehouden worden in de kerk of in het verenigingsgebouw Elim, kunnen via de kerktelefoon beluisterd worden. Aanvraag hiervoor kan via de scriba van de kerkenraad worden gedaan. Contactpersoon namens kerkrentmeesters is dhr. L. van Heemst, tel. 651977. De kerkdiensten zijn tevens te beluisteren via de website www.hervormdegemeentenieuwetonge.nl. Op de website kiest u voor audio, kerkdiensten beluisteren. Daarna de plaatsnaam Nieuwe Tonge invullen, kies dan NH en u kunt de dienst live meeluisteren. Op deze site staan ook een aantal eerder gehouden preken, deze kunt u elk moment beluisteren.

Kinderoppasdienst: Tijdens de morgendienst wordt er in het verenigingsgebouw Elim kinderoppasdienst gehouden. Bij bijzondere kerkdiensten is er eveneens meestal kinderoppas. Zie hiervoor de Zaaier.
Contactpersoon: Maureen van Kempen, maureenlievers@hotmail.com

Kerkauto: De kerkauto is bedoeld voor iedereen die ‘s zondags niet zelfstandig naar de kerk kan komen. U wordt dan opgehaald en na de kerkdienst weer thuisgebracht. Op deze manier willen we u de gelegenheid schenken de kerkdiensten bij te wonen. Als u hiervan gebruik wilt maken of voor vragen: diaken C.J. Lugtenburg, tel: 652184.