Ouderen en/of alleenstaanden

Commissie Ouderen en alleenstaanden
De commissie heeft tot doel om een aantal middagen voor ouderen en alleenstaanden te verzorgen. De predikant verzorgt een korte meditatie waarna op uitnodiging een spreker/spreekster soms met een presentatie, de middagen invulling geeft. De middagen zijn bestemd voor alle ouderen en alleenstaanden uit Nieuwe Tonge en Herkingen. Het doel van de commissie is om pastoraal en diaconaal bezig te zijn voor genoemde doelgroep. De samenkomsten zijn op dinsdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur. Door samenwerking met Herkingen worden de samenkomsten afwisselend gehouden in het Hervormd Centrum Elim of in het verenigingsgebouw de Fontein te Herkingen. Per seizoen zijn er zeven bijeenkomsten en er wordt eenmaal per jaar een reisje georganiseerd.

In het kerkblad “De Zaaier” worden de data, tijden en plaatsen van samenkomst vermeld. Indien vervoer gewenst is, kan hierover vooraf met een bestuurslid contact worden opgenomen.

Contactpersoon:
mw. G. Kransse, tel. 652101

De Kerstmiddag en Paasmiddag wordt door iedere gemeente afzonderlijk gehouden. In Nieuwe Tonge is de organisatie hiervan in handen van de vrouwenvereniging “Ora et Labora”.