Zendings – evangelisatiecommissie

Zendings- en Evangelisatie Commissie (ZEC)

Er is een gecombineerde zendings- en evangelisatiecommissie (ZEC) welke met name de taak heeft om het evangelisatiewerk in onze eigen gemeente handen en voeten te geven. Als orgaan van bijstand van de kerkenraad, heeft de ZEC onder andere als doel het zendings- en evangelisatiewerk onder uw aandacht te brengen. Wij moeten met elkaar meewerken aan onze zendingsopdracht om het Evangelie uit te dragen, zowel dichtbij als veraf: “Gaat dan henen, onderwijst al de volken”.
Zoals de naam al zegt, houdt de ZEC zich bezig met twee dingen, namelijk zending en evangelisatie. Binnen de commissie houden een paar mensen zich vooral bezig met het wereldwijde zendingsgebeuren. Zij onderhouden contacten met de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en met zendingsarbeiders, zoeken aansprekende projecten uit voor collecten, regelen de verkoop van het dagboek “Een handvol koren” enz.
Andere commissieleden richten zich meer op de inwendige zending, d.w.z. zending in Nederland. De commissie wil mensen die niet of niet meer in de kerk komen (weer) in contact brengen met het Evangelie. Andere taken zijn: het bezorgen van evangelisatielectuur, het organiseren van evangelisatieavonden en evangelisatieacties alsmede de gemeente voorzien van informatie over de zendingswerker die vanuit de gemeente wordt ondersteund. Het is verder de bedoeling dat nieuw ingekomen gemeenteleden een kennismakingsbezoek krijgen en dat bij die gelegenheid o.a. de gemeentegids wordt overhandigd.
Er wordt ook in de eilandelijke zendingscommissie geparticipeerd. De secretaris is hiervan ook bestuurslid en er is op gezette tijden een eilandelijke vergadering, om waar mogelijk, dingen met elkaar af te stemmen.
Naast bezinning op de wijze waarop het zendingswerk zo goed mogelijk overeenkomstig onze bovengenoemde zendingsopdracht behartigd kan worden, heeft de commissie de taak om de gemeente op te wekken tot hartelijke betrokkenheid bij het zendings en evangelisatiewerk. Dit bewustzijn leidt niet alleen tot “meegeven” maar vooral ook tot “meeleven” en “meebidden”. Dát te bewerkstelligen, is in diepste zin het werk van de Heilige Geest. Maar de zendings- en evangelisatiecommissie mag zich daarbij ingeschakeld weten.

Het bestuur van de ZEC bestaat uit de volgende personen:

Contactpersoon:
dhr. C. Lugtenburg, tel. 652184