Vrouwenvereniging avondgroep “Ora et Labora”

Vrouwenvereniging avondgroep “Ora et Labora”

De vrouwenvereniging is aangesloten bij de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag. De vereniging is opgericht op 2 februari 1950.
De vereniging heeft als grondslag Gods onfeilbaar Woord, opgevat in de drie Formulieren van Enigheid zoals deze in 1618 en 1619 door de Dordtse Synode zijn vastgesteld.
Het doel van de vereniging is gezamenlijke studie en bespreking van Gods Woord, de belijdenis en de historie en/of het praktisch werkzaam zijn, in het belang van Gods Koninkrijk.
Er is geen leeftijdgrens aan verbonden. Alle vrouwen uit de gemeente zijn van harte welkom.

Het bestuur bestaat uit:

Mevr. W. A. Van Heemst
Tel. 0187 651759

Mevr. G. Kransse
0187 652101

Mevr. B. van Heemst
Tel. 0187 651768

Mocht u  meer informatie willen, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij komen 1 x per 14 dagen samen in het Hervormd Centrum Elim op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur.