Vrouwenvereniging morgengroep “Ora et Labora”

Vrouwenvereniging morgengroep “Ora et Labora”

Op deze bijeenkomsten wordt Gods Woord bestudeerd en besproken aan de hand van Bijbelstudies uit het maandblad: “De Hervormde Vrouw”. Dit blad wordt uitgegeven door de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag. Hierbij is onze vrouwenvereniging aangesloten. De ochtendgroep vergadert ’s ochtends in verband met gezin en werk.

De samenkomsten zijn in de regel elke 2e woensdagochtend van de maand van 09.30 – 11.30 uur in gebouw Elim. De vergaderdata worden op de 1e ochtend van het nieuwe seizoen vastgesteld.

Voor inlichtingen:

Arna v. Oostende  (arnavanoostende@hotmail.com)
Duivenwaardsedijk 9a
3244 LH Nieuwe Tonge
0187 651346