Mannenvereniging “Petrus Datheen”

Mannenvereniging “Petrus Datheen”

De oprichting van de mannenvereniging op 18 december 1950 had als doel verdieping en verbreding van de kennis van Gods Woord. Datzelfde doel staat ook nu nog hoog in het vaandel. Het doel van de mannenvereniging is om Gods Woord te onderzoeken tot heil en zegen van ieders persoonlijk leven en van het gemeenteleven.
Men hoeft zeker geen theologische studie gevolgd te hebben om lid te worden van deze vereniging. Ook mannen uit naburige gemeenten zijn hartelijk welkom en kunnen lid worden. Mannenvereniging “Petrus Datheen” is voor mannen van alle leeftijden. De mannenvereniging is aangesloten bij de Bond van Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag. De Bijbelstudie uit het blad “De Hervormde Vaan” wordt als leidraad genomen.

Voorzitter:
Dhr. C. Kom
Burg. Overdorpstraat 11
3244 XB Nieuwe Tonge
Tel. 0187 651351

Alg. adjunct:
Dhr. M.A. Huijsen
Fr. Van Borselenstraat 42
3244 XE Nieuwe Tonge
Tel. 0187 651770

Secretaris/penningmeester:
Dhr. J. Kransse
Koninginnelaan 8
3244 BG Nieuwe-Tonge
Tel. 0187 652101

Tweede voorzitter:
Dhr. G. van Asperen
Gen. Snijderstraat 18a
3244 BC Nieuwe Tonge
tel. 0187 657106

Bijeenkomsten zijn vanaf september tot en met maart op woensdagavond elke veertien dagen van 19.30 uur tot 21.30 uur. Bent u nieuwsgierig geworden, kom dan gerust eens naar Elim om een avond met ons te buigen over Gods Woord.