Bijbelkring

Bijbelkring

In de wintermaanden komt de Bijbelkring bij elkaar in de maanden oktober tot en met maart. Als regel komen we een keer per maand bij elkaar in ons verenigingsgebouw. De predikant verzorgt deze kring aan de hand van een boekje over een bepaald Bijbelboek of Bijbelse onderwerpen. Voor de pauze is er een meditatie en daarna bespreken we het onderwerp in groepjes, met aan het slot een plenaire bespreking. Deze kring is niet aan leeftijd gebonden, dus iedereen is welkom. Voor meer informatie raadpleegt u het kerkblad.