Catechese

Catechese

Catechisaties en belijdeniscatechisatie

Aan het begin van elk catechisatieseizoen worden via het kerkblad tijd en plaats van de te geven catechisaties bekendgemaakt. Het is van het grootste belang dat ouders erop toezien dat hun kinderen het catechetisch onderwijs trouw volgen. Ze hebben door het jawoord bij de doop van hun kinderen zich daartoe verplicht. Door dit onderwijs wordt gestreefd naar vermeerdering van kennis aangaande de Bijbel en het belijden der kerk. Dit kerkelijk onderwijs is van het grootste belang voor de geestelijke vorming van de jongeren. Het doel van de catechisaties is dat het geloofsleven van de jongeren wordt gewekt en verdiept, zodat zij in hun volwassenheid een zelfstandige en eigen plaats in de christelijke gemeente zullen innemen.

Het doel van de belijdeniscatechisatie is jongeren, maar ook ouderen, te leiden tot een persoonlijke geloofskeuze voor God en Zijn dienst. Als het goed is, is hiervoor reeds de basis gelegd in de christelijke opvoeding en in het trouw bezoeken van de catechisaties. Het is verblijdend als het verlangen naar het belijden van het geloof en het leven uit Zijn Woord reeds vroeg is gewekt. Belijdeniscatechisatie wordt gegeven door de predikant. Datum, tijdstip en plaats worden gepubliceerd in het kerkblad of in onderling overleg vastgesteld.

De catechisaties worden in combinatie met de hervormde gemeente van Herkingen gegeven.