Huwelijksbevestiging

Huwelijksbevestiging

 

De huwelijksdienst is in de christelijke gemeente altijd weer een blijde gebeurtenis. Een bruidspaar dat kerkelijke bevestiging van hun huwelijk wenst, komt dan samen met familie, vrienden en bekenden om in het midden van de gemeente de zegen van God te vragen over hun huwelijk.
Het bruidspaar ontvangt van de kerkenraad een huwelijksgeschenk, “de GezinsBijbel”, die wil dienen als lamp voor hun voet en licht op hun (levens)pad.
Zij die de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk wensen, dienen zich zo gauw mogelijk in verbinding te stellen met de predikant of scriba in verband met de beschikbaarheid op de trouwdatum. Voor de beschikbaarheid van de kerk graag ook een verzoek indienen bij de kerkrentmeesters. Deze zal dan de koster en eventueel een organist inlichten.
Afgezien van de kerkordelijke bepalingen is het een goed kerkelijk gebruik dat de predikant, die het huwelijk bevestigt een pastoraal gesprek met het aanstaande bruidspaar voert. In dit gesprek wordt op de instelling, waarde en betekenis van het christelijk huwelijk ingegaan. Daarnaast heeft de kerkenraad een kader opgesteld waarbinnen het bruidspaar met de predikant invulling geven aan de trouwdienst.