Wijkindeling

Wijkindeling

Voor een goede pastorale bearbeiding is de gemeente verdeeld in 2 wijken. In elke wijk is de zorg over de gemeenteleden die er wonen toevertrouwd aan een ouderling. Deze zorg wordt voornamelijk uitgeoefend door middel van het huisbezoek. Maar ook buiten het huisbezoek is het mogelijk, in wat voor omstandigheden dan ook, uw ouderling uit te nodigen voor een bezoek.

Wanneer u dingen hebt waarin u raad nodig hebt of waarvoor een bezoek wenselijk zou zijn en u wilt er niet direct mee naar uw predikant gaan, dan kunt u dit aan uw wijkouderling voorleggen. Het huisbezoek wordt verricht door de ouderling met een medebroeder en/of bezoekbroeder.

De wijken zijn als volgt ingedeeld: