Pastoraat

Pastoraat:

Met het pastoraat is bedoeld de herderlijke zorg in de gemeente. Dit is toevertrouwd aan de ambtsdragers, in het bijzonder aan de predikant en de ouderlingen. In geval van ziekte of ziekenhuisopname stellen velen het natuurlijk op prijs dat de predikant meeleeft en hen bezoekt. In dat geval dient u een en ander door te geven aan uw predikant of de wijkouderling. De zieken in de verschillende ziekenhuizen worden regelmatig door de predikant bezocht. Uiteraard is het dan wel zaak dat de predikant weet dat u in het ziekenhuis verblijft. Als u geen bericht doet aan de predikant kan hij niet weten van uw verblijf in het ziekenhuis en niet met u meeleven. Ook in geval van thuiskomst uit het ziekenhuis graag een bericht aan uw predikant.

Indien u bezoek wenst van de predikant is een bericht naar de pastorie voldoende. U kunt, zo u dat wilt, ook contact zoeken met uw wijkouderling. Deze zal u graag met raad en daad terzijde staan. U kunt bij de predikant terecht om problemen, van welke aard dan ook, vertrouwelijk te bespreken. Na telefonische afspraak bent u in de pastorie welkom.