De kerkauto

De kerkauto:

Ouderen in onze gemeente kunnen hier gebruik van maken als zij, om wat voor reden dan ook, geen mogelijkheid zien om zelfstandig naar de kerk te komen. U wordt door één van onze vrijwilligers opgehaald en thuisgebracht.

Rijdt u mee of wilt u rijden? Graag doorgeven aan F. Van Heemst.