De kerkauto

De kerkauto:

Ouderen in onze gemeente kunnen hier gebruik van maken als zij, om wat voor reden dan ook, geen mogelijkheid zien om zelfstandig naar de kerk te komen. U wordt door één van onze vrijwilligers opgehaald en thuisgebracht.

Graag zouden wij nog in contact willen komen met vrijwilligers die dit af en toe zouden willen doen. Naar aanleiding van het aantal vrijwilligers wordt er een rooster opgesteld. Hoe meer vrijwilligers, hoe meer alles verdeeld kan worden.

Rijdt u mee of wilt u rijden? Graag doorgeven aan Cor Lugtenburg (652184).