Diaconale hulpdienst

Diaconale hulp:

De diaconie is bezig met het opzetten van een diaconale hulpdienst. Gemeenteleden kunnen dan hulp aanvragen als zijzelf bepaalde activiteiten of taken niet meer zien zitten vanwege ziekte, ouderdom of andere omstandigheden.

U kunt hierbij denken aan: een boodschap doen, rijden naar het ziekenhuis, medicijnen ophalen bij de huisarts, een maaltijd klaar maken, lichte huishoudelijke taken of gewoon voor de gezelligheid een kopje koffie komen drinken. Deze dienst is niet alleen voor ouderen, maar voor alle gemeenteleden. Schroom niet om hulp te vragen! Voor deze dienst hebben zich al een aantal vrijwilligers aangemeld. Fijn!

Wilt u zich ook aanmelden hiervoor? Dat kan bij Mereke Waleboer (mawaleboer@gmail.com) of Elly Lugtenburg (elugtenburg63@gmail.com) Laten we elkaar, soms zo praktisch, de helpende hand toesteken.