ANBI

De Hervormde Gemeente van Nieuwe Tonge heeft de ANBI status waardoor giften en legaten aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

ANBI Diaconie:ANBI

ANBI Kerkrentmeesters:  ANBI

Bankrekeningnummer van de kerk: Rabobank Haringvliet NL83 RABO 0 3454 00 720

Bankrekeningnummer van de diaconie: Rabobank Haringvliet NL39RABO 03454 00 348