Kerkblad ‘de Zaaier’

Diensten des Woords zondag 25-07-2021
Om 9.30 uur: Prop. J.G. Blok, Randwijk
Om 18.00 uur: Ds. Th. W.H. v.d. Heijden, Dirksland

Diensten des Woords zondag 1-08-2021
Om 9.30 uur: Ds. J. de Jong, Nieuw Beijerland
Om 18.00 uur: Ds. J. Geene, Katwijk

Collecten 25-07-2021

1. Kerk 2. Diaconie: ZOA 3. Onderhoud van de kerk

Collecten 1-08-2021
1. Kerk 2. Eredienst en pastoraat 3. Onderhoud van de kerk

Diaconie: Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden: NL 39 RABO 0345 4003 48 t.n.v. Diaconie N.H.G. Kerkrentmeesters: Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden: NL 83 RABO 0345 4007 20 t.n.v. Kerkvoogdij N.H.K.

Kinderoppas
25-07: Annet Lugtenburg en Lydia Bom
01-08: I.v.m. vakantie geen kinderoppas

Geboren
Dankbaar en vol verwondering ontvingen Coran en Margaretha Lugtenburg, Lauwerijnstraat 50 3244XK, op 8 juli uit Gods hand een prachtige zoon. Ze hebben hem de naam Ralf gegeven. Ralf is het broertje van Jesse en Féline. We feliciteren Coran en Margaretha met dit Gods geschenk. Wat zijn de wegen van de Heere wonderlijk! Mirthe moesten jullie met veel verdriet en pijn afstaan. In Zijn grondeloze barmhartigheid schonk de Heere jullie daarna Féline en nu mochten jullie Ralf ontvangen. Geloofd zij God met diepst ontzag!

Overleden
Zaterdagmiddag 17 juli is nog vrij onverwachts dhr. A. van Brussel overleden, die gewoond heeft aan de H.J. v. Beierenlaan 52. Er waren al jaren zorgen omtrent zijn gezondheid, zijn krachten werden minder. De kerkgang, die hem lief was, kon hij ook niet meer maken. Dhr. van Brussel was een bekende in het dorp. Jarenlang heeft hij een schildersbedrijf gehad en was hij ook op het dorp te zien. Hij heeft de leeftijd mogen bereiken van 72 jaar. We condoleren de familie met het overlijden van een geliefde vader en opa. In het bijzonder denken we aan Bertine en Leon met hun kinderen nu ze een vader en opa moeten missen. De gedachten zullen velen zijn, de Heere weet ervan. In psalm 10 lezen: U ziet het wel, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft; op U verlaat de arme zich, U bent geweest een Helper van de wees. We wensen de familie Gods zegen toe!

Jubilea
Op de dag dat deze zaaier verschijnt zijn dhr. en mevr. Slinger-Fokker, Pr. Bernhardstraat 12 3244 BK, 50 jaar getrouwd. We feliciteren dit echtpaar van harte met hun jubileum. Een halve eeuw heeft de Heere u beiden gedragen, alles gegeven wat u nodig had. Uw huwelijk is gezegend met kinderen en kleinkinderen. Tot hiertoe heeft de Heere u geholpen. We wensen u de voortdurende zegen van de Heere toe samen met die u lief zijn. Ook veel sterkte gewenst voor u mevr. Slinger in al de omstandigheden. Het is Israëls God die krachten geeft van wie het volk zijn sterkte heeft. Vertrouwt u samen met uw man aan Hem toe!

Overgekomen
Joost en Betty van Wijk-v.d. Bos, Fr. v. Borselenstraat 75 3244XD, zijn van uit de HHK overgekomen naar onze gemeente. Ze hebben al diversen kerkdiensten bijgewoond dus zijn het inmiddels al wat bekende gezichten. We heten Joost en Betty van harte welkom in onze gemeente.
Een oud-inwoner van ons dorp Hans van Dam, Oranjelaan 24 3247AM Dirksland, heeft aangegeven dat hij kerkelijk met onze gemeente wil gaan meeleven. Ook Hans heten we van harte welkom in onze gemeente. We wensen hem de nabijheid van de Heere toe. We zijn dankbaar dat er weer jonge mensen aan de gemeente worden toegevoegd. We hopen en bidden om een gezegende tijd met elkaar.

Verhuizen
Komende week hopen Aart-Jan en Lenny Stroober met hun kinderen te gaan verhuizen naar hun nieuwe woning in Herkingen. Met heel veel ijver is er gebouwd aan de nieuwe woning en nu gaan jullie ons verlaten om te gaan wonen in de Gorzenstraat 5 3249BP. We vinden het jammer dat jullie ons gaan verlaten. Maar we weten dat onze zustergemeente er blij mee is. Hartelijk dank voor alles wat jullie voor onze gemeente hebben mogen betekenen. We wensen jullie een goede en gezegende tijd toe in Herkingen.

Collectebonnen
Voor elke zaterdag kunt u collectebonnen bestellen via collectebonnen@hervormdegemeentenieuwetonge.nl of via telnr 651634. Voor verdere informatie zie de gemeentegids of de website. I.v.m. de vakantie kunt u vanaf 1 augustus t/m 17 augustus geen collectebonnen bestellen.

VakantieBijbelDagen zomer 2021
We zijn blij dat we jullie deze zomer weer welkom kunnen heten op de VakantieBijbelDagen!  Ben je tussen de 4 en 12 jaar oud?  Kom dan op D.V. 23, 24 en 25 augustus 2021 van 10:00-14:00 (inschrijven vanaf 09:45) naar verenigingsgebouw Elim in Nieuwe-Tonge. We hebben weer een mooi programma voor jullie gemaakt met o.a. een Bijbelverhaal, muziek en ontspanning. Uiteraard houden we rekening met de corona maatregelen vandaar dat er, helaas, geen gezamenlijke afsluiting met ouders zal zijn. Mochten de maatregelen in de tussentijd veranderen, dan brengen we jullie op de hoogte. We hopen jullie te kunnen ontmoeten deze zomer.
Team VBD Nieuwe-Tonge (vakantiebijbeldagen@gmail.com)

Zaaier
De volgende zaaier is voor de periode 24-7 /6-8

Ten slotte
Deze keer zijn er veel berichten, de ruimte is beperkt, dus kort: De hartelijke groeten van uw kerkenraad!