Kerkblad ‘de Zaaier’

­

Diensten des Woords zondag 14 april 2019

Om 9.30 uur: Ds. J. R. Volk, 

Om 18.00 uur: Ds. B.J. van Assen

Diensten des Woords vrijdag 19 april 2019

Om 19.00 uur: Ds. A. Belder

Collecten 14-09-2019
1. Kerk 2. Diaconie: Noodhulp Afrika 3. Onderhoud kerk.

Collecten 19-09-2019
1. Kerk 2. Onderhoud orgel 3. Onderhoud kerk.

Oppas

Bets van Heemst, Annet Lugtenburg en Noa van WageningenM

Collecte Noodhulp voor Zuidelijk Afrika

De orkaan Idai en de bijbehorende regens hebben de afgelopen weken in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe enorme verwoestingen aangericht aan huizen en gewassen. De natuurramp vindt vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar plaats. In de getroffen landen zijn honderden doden en gewonden te betreuren. In Maliwi alleen zijn 1 miljoen mensen door de ramp getroffen. Duizenden huizen zijn ingestort, hele gebieden zijn onbereikbaar geworden en de belangrijkste oogst van het jaar is verloren gegaan, dit betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat, zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden hongerlijden. Kerkenhelpenkerken, het nieuwe noodhulpinitiatief van de GZB, de CGK en de Verre Naasten, start op verzoek van de lokalekerken een noodhulpactie, als diaconie steunen we deze actie graag en willen hier komende zondag voor collecteren.

30/40 kring

Dinsdag 16 april is er voor de laatste keer van dit seizoen 30/40 kring in Elim. De avond begint om 20:00 uur. Van harte welkom!

Zingend naar Pasen

Zaterdag 20 april, op stille zaterdag wordt voor de 3e keer de samenzang ‘Zingend naar Pasen’ in onze kerk gehouden. We willen met elkaar bekende liederen zingen die in het teken staan van Passie en Pasen. De samenzang wordt begeleid door Eric Wolfert op het orgel. De avond begint om 19.30u en duurt ongeveer een uur. Jong en oud is uitgenodigd om mee te zingen, de toegang is gratis, bij de uitgang is er een collecte voor de kosten.

Bak-actie ‘de Driekleur’

Het eerste kwartaal hebben we met z’n allen weer een mooi bedrag van €145,00 bij elkaar gebakken. Allen die hieraan meegewerkt hebben hartelijk bedankt! We kunnen zo ons steentje bijdragen aan het mooie werk van Willem en Joanne in Congo. Voor de volgende bestellingen wordt u geïnformeerd via de zaaier. De zendingscommissie

Verantwoording kerkrentmeesters

Collecten maart 2019: Eerste collecte € 1.033,55, Eredienst & Pastoraat € 425,97, Verwarming € 471,22 en Kerkbussen voor onderhoud bij uitgang kerk € 512,33, Totaal € 2.443,07. De stand van de biddagcollecte bedraagt € 5.311,20. Gemeente in de Heere hartelijk dank voor uw gaven.

Ten slotte

Zondag is het de laatste lijdenszondag. We mogen ons blik richten op het kruis. Dat we mogen zien wat Isaac Watts dichtte: Christus droeg de vloek voor mij, Christus is voor mij gestorven, heeft genade voor mij verworven: ik ben van dood en zonde vrij! Hartelijke groet van uw predikantsgezin en kerkenraad.