Kerkblad ‘de Zaaier’

Diensten des Woords zondag 20 oktober 2019

Om 9.30 uur: Prop. J.G. Blok, Randwijk

Om 18.00 uur: Ds. H.I. Methorst, Nieuwerkerk a/d IJssel

Collecten 
1. Kerk 2. Diaconie: Luisterend dienen 3. Onderhoud kerk.

Oppas

Erika Meijer en Jannie Kattestaart 

Catechisatie

In verband met de herfstvakantie is er volgende week geen catechisatie. De week daarna hoop ik jullie allemaal weer te zien! Als huiswerk geldt de ‘hometrainer’ (jongste groep bladzijde 10, oudste groep bladzijde 6 van boekje). 

Huwelijk 
Donderdag 24 oktober hopen Hans Blaak en Floortje van Moort te trouwen. Ze willen de Heere om een zegen over hun huwelijk vragen in een kerkdienst die gehouden zal worden om  16.00 uur in de Adriaen Janzkerk in Rotterdam. In deze dienst hoopt de oom van Floortje voor te gaan, ds. B.A. Belder uit Brakel. De huwelijksbijbel zullen zij ontvangen uit handen van opa ds. A. Belder. Hun toekomst adres zal zijn: Kadelaan 10D, 2725BL Zoetermeer. Wij willen jullie van harte de zegen van de Heere God toewensen en veel blijdschap met het oog op de komende grote dag. Samen met de Heere beginnen is het beste wat je kunt doen.Floortje is altijd verbonden geweest aan onze gemeente, de laatste periode ook samen met Hans. We zullen jullie minder zien maar we wensen jullie een hele gezegende tijd toe in jullie nieuwe burgerlijke en kerkelijke gemeente. Ga met Hem! 

Ambtsdragersverkiezingen

Aan het eind van dit jaar zijn de volgende ambtsdragers aftredend: diaken M.P. Noteboom, ouderling M.A. Waleboer en ouderling-kerkrentmeester D.W. Exalto. De brs. Exalto enNoteboom hebben zich weer herkiesbaar gesteld. Br. Waleboer heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Indien er tegen de brs. Exalto en Noteboom geen tegenkandidaten worden ingediend, zijn ze opnieuw verkozen. Voor de a.s. vacature van ouderling vragen wij u als belijdende leden van de gemeente om aanbevelingen in te dienen van personen die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. U kunt de namen t/m 25 oktober 2019 schriftelijk en ondertekend indienen bij br. Kom, Westdijk 15. Als kerkenraad vragen wij uw gebed voor de bovenstaande broeders en voor de vervulling van de a.s. vacature.

Ouderen en Alleenstaanden
Dinsdagmiddag 22 oktober komen we weer bijelkaar, dit keer in Herkingen. Vanaf 14:15 uurstaan de deuren van de Fontein open voor ontvangst met koffie. We beginnen 14:30 uur. Als gast komt dhr. Blokland van de stichting Whitebirdfoundation ons iets vertellen over hun werk. WBF voorziet door de verkoop van zuidvruchten en (cashew)noten in educatie, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg. Sommige projecten in Afrika bieden daarnaast ook ondersteuning aan lokale kerken. Hij neemt daarnaast een voorraad mee ter verkoop die middag. Neem dus allemaal wat lekkers mee voor het weekend. We hopen u allemaal weer te zien!

Mannenvereniging ‘Petrus Datheen’
Woensdag 23 oktober 2019 komen wij als mannenvereniging weer bij elkaar. Dan is aan de beurt de Bijbelstudie uit het juli/augustus nummer van de Hervormde Vaan, Johannes 4 met als thema ‘De Wereldredder’. Dit seizoen worden de Bijbelstudies van ds. van Dijk behandeld over de apostel Johannes. Het zijn interessante studies om in groepsverband te bespreken. Ook niet-leden zijn van harte welkom.

Vrouwenvereniging Ora et Labora
Onze volgende avond is woensdag 23 oktober om 19:30 uur in Elim. Aan de beurt is Bijbelstudie 2: Leven naar Gods bedoeling.  Paulus geeft aan dat men niet alleen voor de eigen gemeentemoet bidden, maar voor álle mensen (ook de heidenen). Hierbij komt ook de plaats van de vrouw ter sprake. Niet het uiterlijk schoon telt, maar een godvrezend leven, gesierd met goede werken. We zien uit naar jullie komst en hopen op een gezegende avond.

Samenzangavond 31-10
Denkt u nog om de samenzangavond op 31-10i.v.m. de Reformatieherdenking. Meer informatie komt in de volgende zaaier.

Bakactie ‘de Driekleur’
Hier een laatste oproep (van dit jaar) voor de bakkers! De bakker heeft het erg druk aankomende periode en vind het fijn dat we de bestelling al doorgeven. Wilt u weer allen mee doen? U steunt hiermee een goed doel, namelijk het zendingsechtpaar Joanne en Willem Folmer in Congo. Bellen kan 0187-651856 of mailen leniestoutjesdijk@gmail.com. Alvast bedankt!

Ten slotte

De herfstvakantie staat voor de deur. We wensen ieder die vakantie heeft een hele goede ontspannende tijd toe. Even een stapje terugdoen van school en werk is op zijn tijd goed. Als predikantsgezin hebben wij ook vrijaf. Voor dringende zaken kunt u zich tot de wijkouderling richten. Ontvang een hartelijke groet van uw predikantsgezin en kerkenraad.