Kerkblad ‘de Zaaier’

Diensten des Woords zondag 23 februari 2020
Om 9.30 uur: Ds. A. van Vuuren, Capelle a.d. IJssel
Om 18.00 uur: Ds. J. Geene, Katwijk

Collecten
1. Kerk 2. Verwarming 3. Onderhoud van de kerk

Oppas
Margaretha Lugtenburg, Lenny Stroober en Evelien Hoogmoed

Jubileum
Zondag 16 februari waren Rien en Corrie Bom, Duivewaardseweg 4, 3244 LH, 25 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum en Gods zegen toegewenst voor de toekomst. Psalm 25 zegt: ‘allen die U verwachten, worden niet beschaamd.’ (Ps. 25:3) Dat hebben jullie mogen ervaren en dat mag ook moed geven voor de toekomst.

Zomermarkt
We hopen op 27 juni alweer voor de 37e keer de zomermarkt te houden. Alle medewerkers worden weer opgeroepen om beschikbaar te zijn. Heeft u altijd al willen helpen en past het in uw of jouw planning? U/jij kunt zich aanmelden bij René Kom r.kom@hetnet.nl. Wilt u komen helpen bij de organisatie? Dan horen we dit graag.

Inleveren spullen
Zaterdag 14 maart, 11 april, 9 mei en 13 juni staat de schuur bij van Kempen aan de Oudelandsedijk 4a te Oude Tonge open van 9 tot 11.30 uur. Inleveren alleen op de inleverdagen! Bij Elim staat er een kar klaar voor de kleine spullen. Mooie spullen, antiek, boeken, kleding, klein meubilair gereedschap enz. Deze kunnen we goed gebruiken. U kunt boeken of kleding ook inleveren in Elim tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Elim. Geen grote meubels, bedden of kasten. Alvast bedankt voor de spullen. De Zomermarktcommissie

Verantwoording
Door de brs. C. Lugtenburg en P. van Moort is €10 en €20 ontvangen op huisbezoek. Door uw predikant is €20 ontvangen. Hartelijk dank!

Ten slotte
Volgende week hopen we een weekje vrijaf te hebben. Voor dringende zaken kunt u terecht bij uw wijkouderling. Hartelijke groet van uw predikantsgezin en kerkenraad.