Kerkblad ‘de Zaaier’

Diensten des Woords zondag 17 februari 2019

Om 9.30 uur: Dhr. T.R. Rietveld, Ridderkerk

Om 18.00 uur: Ds. B.J. van Assen

 

Collecten
1. Kerk 2. Diaconie: RD-actie christenen in India 3. Onderhoud kerk.

 

Oppas

Annelies Noteboom, Annet Lugtenburg en Marith Stelwagen


Catechisatie

Komende maandag staan we met de jongste groep stil bij het gebed (bidden is praten met God) en met de oudste groep bij de Doop. Ouders, gaat u met uw kinderen iedere keer weer in gesprek over de catechisatie? Wat een mooie aanleiding om als ouders in gesprek te komen over het geloof met je kinderen.

 

Ouderen en alleenstaanden

Dinsdag 19 februari bent u van harte uitgenodigd om met elkaar een uitgebreide en gezellige winterse maaltijd te gebruiken in Elim. Inloop vanaf 11:00-11:30 uur. Heeft u zich nog niet aangemeld dan kan dat tot zaterdag 16 februari bij mw. van Alphen (651921) of mw. van Heemst (651759). Woont u in Nieuwe Tonge en wilt u graag opgehaald worden? Dan kunt u contact opnemen met dhr. Kom (651351). Voor de inwoners van Herkingen kunt u contact opnemen met mw.Witvliet.

 

Mannenvereniging

Op woensdag 20 februari hopen we elkaar weer te ontmoeten. We willen dan behandelen de Bijbelstudie uit het januarinummer van ds. A.C. de Kruijf, uit het Nieuwe Testament 2 Timotheüs 2. Deze avond hopen we ook de broeders van de mannenvereniging uit Goedereede te ontmoeten. Allen hartelijk welkom in Elim, aanvang 19:30 uur.

 

Vrouwenvereniging

Woensdagavond 20 februari komen we bij elkaar om Bijbelstudie 8 uit het januari-nummer van de Hervormde Vrouw te behandelen. De titel is: Belofte van een nieuw verbond. Op blz.10 bijaan de slag” staat een stukje over: Vier keer B.  Wilt u dit alvast doorlezen en overdenken voor uzelf? Tot ziens!

 

Twintigerskring

Donderdag 21 februari is er om 20.00 uur twintigerskring, welkom! Dat geldt opnieuw ook voor de Herkenezen. We nemen ook deze avond ons uitgangspunt uit een aantal artikelen van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

 

Ten slotte

Komende zondagavond hoop ik in uw en jullie midden te preken over Zondag 20 uit de Catechismus. We zijn toegekomen aan de Persoon en het werk van de Heilige Geest. Wat hebben we die Geest als predikant en gemeente nodig, juist ook met het oog op de erediensten. Hartelijk groet van uw predikant, Janina en de kinderen, en van uw kerkenraad.