Kerkblad ‘de Zaaier’

Diensten des Woords zondag 16 december 2018

9.30 uur: Prop. H. Boele, Gouda

18.00 uur: Ds. B. J. van Assen

 

Collecten
1. Kerk 2. Diaconie de Herberg; 3. Onderhoud kerk.

 

Oppas

Bertine van Heemst, Noa van Wageningen en Ilse van Heemst.

 

Catechisatie

Komende weken is er geen catechisatie in verband met de kersttijd en jullie kerstvakantie. We hopen elkaar op maandag 7 januari in het nieuwe jaar weer te zien!

 

Verjaardag

Zaterdag 15 december hoop ik mijn verjaardag te vieren. Dit willen we graag met de gemeenten doen op die dag. Van 14.30-16.30 uur bent u en jij van harte welkom in ‘Elim’.

 

Volkskerstzangavond

Zaterdag 15 december is onze jaarlijkse volkskerstzangavond. Muziekvereniging Apollo en onze organist Eric Wolfert zorgen voor de muzikale omlijsting. De avond begint om 19.00 uur en duurt een uurtje. Na afloop is er warme chocomelk. Komt u en jij ook? Om samen met onze dorpsbewoners te zingen over het wonder van het Kerstfeest.

 

Winterfair

De Winterfair heeft ruim € 2.900,- opgebracht. Dankbaar mogen we terugzien op een mooie dag in saamhorigheid! Iedereen die meegewerkt heeft, op welke wijze dan ook, heel hartelijk dank!

Boven alles dank aan de Heere onze goede God, die Zelf Zijn gemeente in Nieuwe Tonge in stand houdt.

 

Oliebollen en appelbeignets verkoop

Ook dit jaar worden er weer op oudejaarsdag oliebollen en appelbeignets verkocht. U kunt ze al bestellen via r.kom@hetnet.nl Zie overige berichtgeving hierover in de ‘Kerstzaaier’ en/of de folder.

 

Kerstpost

U kunt uw kerst- en nieuwjaarspost bij ons inleveren op D.V. maandag 17 december: ‘s middags van 14:00 uur tot 16:00 uur en ‘s avonds van 18:00 uur tot 20:00 uur. Plaats: Verenigingsgebouw ‘Elim’, Zuiddijk 19.

 

Verantwoording

Door de broeders Huijsen en J. Lugtenburg is € 26,00 voor de kerk ontvangen, hartelijk dank!

 

Ten slotte       

Wellicht mogen we u en jou zaterdag ontmoeten in ‘Elim’. In ieder geval wensen we een ieder gezegende adventsdagen toe. Hartelijk groet van uw predikantsgezin en kerkenraad.