Kerkblad ‘de Zaaier’

Diensten des Woords zondag 21 oktober 2018

Om 9.30 uur: Ds. B.J. van Assen

Om 18.00 uur: Ds. B.J. van Assen

Collecten
1. Kerk 2. Diaconie: Sulawesi 3. Onderhoud kerk.

Oppas

Emma Meijer en Jenny Benard

Catechisatie

Volgende week is er geen catechisatie in verband met herfstvakantie. De week daarna hopen wij elkaar weer te zien. Goede vakantie allemaal!

Belijdeniscatechisanten

Tim van Oostende en Linda de Visser hebben aangegeven belijdeniscatechese te willen volgen. We zijn dankbaar dat de Heere dit verlangen in hun hart heeft gewerkt. Samen met Rosalie Baelde uit Herkingen hopen wij de komende tijd gezegende avonden aan de pastorie te hebben. Wilt u voor deze jongeren bidden?

Diaconale collecte Sulawesi

Vrijdag 28 september werd het eiland Sulawesi getroffen door een zware aardbeving en een daarop volgende tsunami. De schade is enorm. Er zijn nu al honderden doden en veel mensen zijn dakloos geraakt. Er is grote behoefte aan water, voedsel, onderdak en medicijnen. Via de GZB willen we de bevolking helpen, in eerste instantie zal het vooral gaan om voedsel, kleding en onderdak. Via partnerkerken en christelijke organisaties willen we de getroffen bevolking ondersteunen. Ook vragen we uw gebed voor de bevolking en de hulpverleners. Mogen we rekenen op u bijdrage? De diaconie zal de collecteopbrengst verdrievoudigen. Hartelijk dank.

Winterfair

Zaterdag 8 december is er van 10:00-14:00 uur een gezellige Winterfair in Elim. Zet het alvast in uw agenda! De opbrengst is voor de kerk. Allerlei leuke kramen en activiteiten voor jong en oud staan op het programma. Als u nog spullen kwijt wilt zoals bijv. brocante snuisterijen, kaarsen, windlichten, sjaals, mutsen e.d. kunt u ze bij ons inleveren. Wanneer? Elke donderdag tijdens de openingstijden van de bibliotheek. U kunt ook 06 17 41 18 69 bellen. We kunnen uw/jouw hulp ook gebruiken bij diverse activiteiten, zoals bij de opbouw, verkoop en bij het opruimen. Bent u/jij bereid om te komen helpen? Dan kunt u dat doorgeven aan info@hervormdegemeentenieuwetonge.nl 

Samenzangavond

Op D.V. zaterdag 20 oktober zal er in onze kerk een samenzangavond worden gehouden met als thema ‘Liederen met een verhaal’. De verhalen achter bekende liederen worden vertelt om ze daarna samen te zingen. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Eric Wolfert op het orgel en Ries Wessels op trompet. Voor meer informatie kunt u terecht op de website. De toegang is gratis, bij de uitgang is er een collecte. Jong en oud is van harte welkom, de aanvang is 19.30 uur.

Halloween

De laatste dag van oktober wordt Halloween gevierd. Halloween is een van oorsprong heidens feest. Het wordt gepresenteerd als onschuldige folklore, maar dat is het niet. Zeker niet nu het griezelfeest buitensporige vormen aanneemt. De dood is in de wereld gekomen door onze zonde. Dat is erg genoeg. Hoe dwaas is het om een feest te bouwen rond de dood, demonen en angst! Laten wij alert zijn en duistere machten geen ruimte geven. In plaats van dood, hel, duisternis en angst van Halloween zullen wij getuigen van onze trouwe Zaligmaker Jezus Christus. Bij Hem is het leven, licht en vertrouwen. In samenwerking met de beide andere kerken in ons dorp willen we folders bezorgen. Wie helpt? Woensdagavond 24 oktober om half zeven. We zullen dan eerst samenzijn om een zegen te vragen. We verwachten veel belangstelling. Als wij een beetje liefde hebben, willen we graag onze krachten geven. De Heere is het waard!

 Verantwoording kerkrentmeesters

Collecten september 2018: Eerste collecte € 1.112,75, Eredienst & Pastoraat € 661,10, Verenigingswerk € 213,90 en Kerkbussen voor onderhoud bij uitgang kerk € 651,84, Totaal € 2.639,59. Tot slot hebben wij uit een legaat het prachtige bedrag ontvangen van € 3000 voor de kerk, waarvoor we als kerkrentmeesters heel dankbaar zijn. Gemeente, in de Heere heel hartelijk dank voor uw gaven. 

Verantwoording

Via broeder L.C. Stoutjesdijk is € 10 ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Ten slotte

Wij wensen ieder een goede herfstvakantie toe. Als predikantsgezin hebben wij ook een weekje vrijaf. In dringende gevallen kunt u zich richten tot uw wijkouderling. Hartelijke groet, uw predikantsgezin en kerkenraad.