Kerkblad ‘de Zaaier’

Diensten des Woords zondag 25 augustus

Om 9.30 uur: Br. T. R. Rietveld, Ridderkerk

Om 18.00 uur: Ds. J.C. de Groot, Dordrecht

Diensten des Woords zondag 1 september

Om 9.30 uur: Ds. B.J. van Assen, voorbereiding Heilig Avondmaal

Om 18.00 uur: Ds. A. ten Brinke, Goedereede

Collecten 25-08-2019

1. Kerk 2. Eredienst en pastoraat 3. Onderhoud kerk.

Collecten 01-09-2019

1. Kerk 2. Diaconie: Trans World Radio 3. Onderhoud kerk.

Oppas

25-8: Jannie Kattestaart en Linda de Visser. 1-9: Margaretha Lugtenburg, Marica de Visser en Lydia Bom.

Meeleven

We wensen de zieken en de gemeenteleden die behandelingen ondergaan kracht en sterkte toe.Gisteren lazen we in de kerk uit ps. 46, in vers 2 staat: “Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden”. Het is die God die voor u en jou een toevlucht en een veilige vesting wil zijn. Neem dan de toevlucht tot Hem, weet dat u en jij meer dan welkom bent.

Jubilea

Echtpaar Kom-Mosselman, Burg. Overdorpstraat 11, 3244 XB, waren op woensdag 21 augustus 55 jaar getrouwd. Wat is de Heere goed voor u geweest! In uw huwelijk heeft u veel zegen mogen ontvangen. De Heere schonk u kinderen en kleinkinderen. Maar ook verdriet is u nietbespaard, er zijn diepe wonden geslagen. Maar u heeft ook in deze weg mogen ervaren dat het Israëls God is die krachten geeft. Het is de God van het verbond, waarvan we in ps. 105 zingen: “God zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken”. We feliciteren u met uw huwelijksjubileum en wensen u samen met die u lief zijn de rijke zegen van de Heere toe!

Vakantie Bijbel Dagen:

Op 27, 28 en 29 augustus a.s. zijn er de Vakantie Bijbel Dagen! De tijden zijn van 10:00 tot 14:00 uur. Donderdag is dit van 13:45-19:30 uur en dan zijn de ouders en belangstellenden welkom vanaf 19:00 uur.

Censura Morum

Maandagavond 2 sept. is er van 19.30 tot 20.00 uur Censura Morum in de consistorie.

GZB Zending

Voor het GZB werk van Willem en Joanne Folmer in Congo is er voor € 95 fotokaarten verkocht. Alle kopers hartelijk dank!

Zaaier
De volgende zaaier verschijnt op 6 september, dat is weer de zaaier voor één week. De copy voor zaterdag 30-8 mailen naar zaaier@hervormdegemeentenieuwetonge.nl

Zondag 18-8

Zondagmorgen mochten we het evangelie horen van uit Ps. 46 vers 5. We hoorden over de beekjes van de rivier die de stad van God verblijden. We werden heen gewezen naar de Heere Jezus. Luther zong ervan: Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen. Heeft u en jij de toevlucht al genomen tot Hem. Zondagavond hoorden we retorische vraag uit Openbaringen 15: “Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam verheerlijken”. We kregen het dringende advies mee om niet meer achter te blijven. Maar om de Heere te vrezen, Hem te dienen en Hem lief te hebben.

Ten slotte

De vakantie van ons predikantsgezin is bij het uitkomen van deze zaaier bijna voorbij. Gemeente bidt u elke week voor onze predikant! Bid hem vol, dat wordt gemerkt op de studeerkamer en op de preekstoel.

Ontvangt een hartelijke groet van uw kerkenraad!