Kerkblad ‘de Zaaier’

Diensten des Woords zondag 5-4-2020
Om 9.30 uur: Prop. C.J. Rijsdijk, Scherpenisse
Om 18.00 uur: Ds. B.J. van Assen

Diensten des Woords vrijdag 10-4-2020
Om 19.00 uur: Ds. B.J. van Assen

Collecten
5-4-2020. 1. Kerk 2. Onderhoud Elim  3. Onderhoud van de kerk
10-4-2020. 1. Kerk 2. Eredienst en pastoraat  3. Onderhoud van de kerk

Meeleven
We denken ook zieken en rouwdragenden, zeker in deze tijd waarin we allemaal wat meer op afstand van elkaar leven. Laten we waar mogelijk elkaar steunen en bovenal elkaar aan de Heere opdragen. Vorige Zaaier wensten wij de jongeren Gods zegen in aanloop naar hun centraal examen. Nu de overheid besloten heeft dat de centrale examens niet doorgaan, komt het aan op het schoolexamen. Voor sommige jongeren zal dit voordelig zijn, voor anderen nadelig. Ook hierin wensen we jullie Gods nabijheid toe. Als kerkenraad leven wij graag met u mee. Schroom niet om de predikant (651631), ouderling Huijsen (651770), ouderling van Moort (651634) te bellen. We zijn er voor u!

Beelduitzending
Zoals u in het kerknieuws hebt kunnen lezen hebben we zondag de eerste uitzending met beeld en geluid uitgezonden. We hebben daar veel positieve reacties op ontvangen. Er zijn nog wat aandachtspunten waar deze week aan gewerkt wordt. U kunt dus de kerkdiensten in het vervolg via onze website www.hervormdegemeentenieuwetonge.nl meekijken en meeluisteren.

Ouderen en Alleenstaanden
De geplande reis op 19 mei as. kan, zoals u al verwacht zult hebben, niet door  gaan. De te bezoeken locaties zijn gesloten en met een groep reizen in een bus is nu niet toegestaan vanwege de verplichte afstand die we moeten bewaren.

Ten slotte
Zondagavond zal het gaan over de kruisiging van de Heere Jezus. We overdenken één van de zeven kruiswoorden. Hopelijk vinden we te midden van alle informatie en gedachten over het coronavirus, de rust en ruimte om gericht te zijn op het lijden en sterven van de Heere Jezus. Laten we de tijd dat wij meer bij huis zijn, gebruiken om ons daarin te verdiepen. Dat ‘nieuwsbericht’ is het beste bericht dat er is, juist ook in een tijd als deze. Laten we blijven bidden voor hen die aan het coronavirus lijden en voor hen die coronapatiënten verzorgen. Ontvang een hartelijke groet van uw predikantsgezin en kerkenraad.