Kerkblad ‘de Zaaier’

Diensten des Woords zondag 3-7-2022
Om 9.30 uur: Br. T.R. Rietveld, Ridderkerk
Om 18.00 uur: Ds. M.K. de Wilde, Sommelsdijk

Diensten des Woords zondag 10-7-2022
Om 9.30 uur: Kand. E. Boogert, Driebruggen
Om 18.00 uur: Kand. J.G. Blok, Randwijk

Collecten 3-7-2022 
1. Kerk 2. Diaconie: Kimon 3. Onderhoud van de kerk

Collecten 10-7-2022 
1. Kerk 2. Eredienst en pastoraat 3. Onderhoud van de kerk

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar de diaconie of kerkrentmeesters. Diaconie: Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden: NL 39 RABO 0345 4003 48 t.n.v. Diaconie N.H.G. Kerkrentmeesters: Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden: NL 83 RABO 0345 4007 20 t.n.v. Herv. Gem. Nieuwe Tonge

Kinderoppas
3-7: Janneke Struijk en Lydia bom. 10-7: Dréanne Kom en Evy Waleboer

Meeleven
We denken ook aan hen die psychisch lijden en daarvoor behandeld worden. Wat kan het zwaar zijn, vaak ook zo onbegrepen door anderen. We wensen hen en degenen die er omheen staan veel geduld en kracht toe.
Gemeente we zeggen vaak de ouderdom komt met gebreken, en wat is het vaak waar. Maar als het dan zover is dat het zelf ervaren moet worden dan valt het echt niet mee. Er moet dan steeds meer ingeleverd worden waar niets voor terug komt. Ons aardse leven wordt dan stukje bij stukje afgebroken. De ouderen van onze gemeente die het moeten ervaren wensen we kracht en sterkte toe.

Rouw
Het gezin van fam. Bom, Duivewaardseweg 4 3244LH, is plotseling in de rouw gedompeld door het overlijden van een broer, zwager en oom. Bij de doop van Alexander was hij met zijn gezin in de kerk. De dag erna werd hij niet goed en een paar dagen erna is hij overleden. Wat een intens en groot verdriet voor heel de fam. Bom. Wat is ons leven broos en wat zijn we kwetsbaar. Wat spreekt de Heere door dit sterven in deze familie maar ook voor ons op Flakkee. Wat is het nodig dat we nu weten dat we een Borg hebben voor onze schuld. Dat we mogen weten geborgen te zijn in het dierbaar bloed van de Heere Jezus. Stel uw bekering niet uit, rust niet voordat u mag weten het eigendom te zijn van de Heere. We wensen de familie Bom de rijke nabijheid van de Heere toe. Dit wensen we ook aan hen die kinderen of kleinkinderen moesten verliezen. Dat zijn wonden die nooit helen. Schuil met al uw verdriet bij de Heere, één van Zijn Namen is Ontfermer.

Gemeenteavond
Woensdagavond 13 juli hopen we een gemeenteavond te houden in Elim, aanvang 20:00uur. Zet u dit alvast in uw agenda. Meer informatie volgt later.

Zomermarkt
De opbrengst van de zomermarkt is ruim €10.000 netto. Een heel mooi bedrag. Mooi dat we met zovelen vanuit de gemeente hieraan onze bijdrage hebben gegeven. Heel hartelijk dank aan de vele vrijwilligers die op wat voor manier dan ook hebben geholpen. Ook fijn dat we zoveel mensen hebben kunnen ontmoeten. We danken de Heere dat Hij de inzet heeft willen zegenen.
De zomermarktcommissie

Zondag
Zondagmorgen kregen we onderwijs uit Jesaja 44 vers 2. Daar sprak de Heere tegen Zijn volk “Wees niet bevreesd”. In de preek werd de situatie waarin we leven getekend. Het is een bijzonder, zorgvolle tijd. Als we op de omstandigheden en op ons zelf zien is er alle reden om bevreesd te zijn. Maar we werden gewezen op de Heere en Zijn Woord. Waarom zouden we twijfelen aan Gods Woord, hebben we daar redenen voor? Of steunen we nog steeds op onze afgoden? Nee geen houten of stenen beelden maar we hebben zo onze eigen afgoden, bezit, rijkdom, gezondheid enzv. Wat zitten we daarin vast, maar het geeft geen houvast. Dat kan alleen maar als we ons vertrouwen op de Heere stellen.

Zondagavond werd er gepreekt uit Handelingen 16. De punten waren: een vreugdevol ervaren, een blijmoedig belijden en een hoopvol leven. We hoorden dat geloven geen simpele oplossing is, zo van je moet het maar geloven, tob toch niet langer. Nee geloven is niet anders dan je vasthouden en vastklampen aan Christus. Ons hart moet gericht zijn en blijven op Christus.

Ten slotte
Dankbaar mogen we terugkijken op de zomermarkt. Het was fijn om samen als gemeente deze dag te mogen houden. Wat geeft de Heere veel in de gemeente. 

Ontvang de hartelijke groeten van uw kerkenraad!