Kerkblad ‘de Zaaier’

Diensten des Woords zondag 15 december 2019
Om 9.30 uur: Ds. B.J. van Assen
Om 18.00 uur: Ds. M. van Dalen, Noorden

Collecten
1. Kerk 2. Diaconie: de Herberg 3. Onderhoud van de kerk

Oppas
Jenny Benard, Bets van Heemst en Ilse van Heemst

Catechisatie
Volgende week komen we voor de laatste keer voor de kerstvakantie samen. Met de jongste groep zullen we het hebben over het thema ‘Ik geloof’ en met de oudste groep hebben we het over de Heilige Geest met als thema ‘God is in Zichzelf liefde’. Ik hoop jullie allemaal weer te zien.

Beroep
Het waren drie intensieve weken van zoeken naar Gods stem. Er kwam geen vrijmoedigheid om het beroep naar Papendrecht aan te nemen. Laten we bidden voor de gemeente van Papendrecht die zoekende blijft. We zijn dankbaar dat wij in uw en jullie midden mogen blijven. We danken iedereen die op welke manier dan ook meeleven heeft getoond rondom het beroep. Wat is het goed om de onderlinge band te ervaren die in de afgelopen jaren is opgebouwd. We zien uit naar Gods verdere zegen over al het werk en de ontmoetingen met elkaar.

Winterfair
De winterfair van 7 december heeft het mooie bedrag opgebracht van € 3300. We mogen terug kijken op een mooie dag. Fijn dat er zoveel waren die meegeholpen hebben om deze dag tot zo’n dag te maken. Ook de jongeren van de gemeente bedankt die meehielpen. Zulke dagen zijn goed en nodig voor de onderlinge band in de gemeente. Boven alles gaat onze dank uit naar de Heere onze God Die dit alles gaf! Alle medewerkers heel hartelijk bedankt!

Oud papier
Voor het ophalen van het oud papier aanstaande zaterdag 14 december zijn aan de beurt: Coran en Christian Lugtenburg. Aanvang 7.45 uur aan de Oosthavendijk 50 in Middelharnis.

Kerstpostactie
Hierbij een herinnering inzake de kerstpostactie. U kunt uw kerst- en nieuwjaarskaarten, alleen met adressen op Goeree-Overflakkee (geen postbusnummers!), inleveren op maandag 16 december ‘s-middags van 14:00-16:00 uur en ‘s-avonds van 18:00-20:00 uur in verenigingsgebouw ‘Elim’, Zuiddijk 19. Als u niet in de gelegenheid bent om uw post in ‘Elim’ te brengen dan mag u bellen naar Jan Kransse (652101), dan wordt het bij u opgehaald uiterlijk 16 december. Van harte deze actie aanbevolen.

Oliebollen en appelbeignets,
We bakken ze weer, oliebollen en appelbeignets. De verkoop is op oudejaarsdag. U kunt ze al bestellen via r.kom@hetnet.nl. Zie overige berichtgeving hierover in de kerstzaaier en/of de folder.

Kerstviering ouderen en alleenstaanden
Voor alle ouderen en alleenstaanden in onze gemeente: dinsdagmorgen 17 december willen we bij elkaar komen in Elim om met elkaar het kerstfeest te vieren. Inloop is vanaf 9.30 uur. Er is dan koffie/thee met iets lekkers. Om 10.00 uur starten we met de liturgie, met als titel: Kerstfeest, feest van Gods heerlijkheid. Afwisselend is er samenzang en declamatie. Ds. van Assen zal een korte meditatie verzorgen. Daarna is er voor iedereen een drankje en willen we tenslotte met elkaar om 12:00 uur de warme maaltijd gebruiken. Daarvoor moet u zich deze keer wel eerst aanmelden, zodat we weten voor hoeveel personen we kunnen bestellen. Bel naar Ina van Heemst, 651759 of naar Gerda Kransse, 652101. We hopen iedereen weer te mogen begroeten!

Vrouwenvereniging
Woensdag 18 december is er weer vrouwenvereniging in Elim. Jullie zijn allemaal weer hartelijk welkom! We beginnen om 9:00 uur en willen een kersstukje maken. Hier hebben we wel wat voorbereiding voor nodig, zou u zich daarom willen aanmelden? Dat kan bij Arna van Oostende, 651346. Alvast bedankt!

Diaconale hulpdienst
Vanuit onze gemeente hebben we een groep vrijwilligers die graag bereid zijn te helpen waar het nodig is. Zijn er taken die u door omstandigheden zoals zwangerschap, ouderdom, ziekte etc. (tijdelijk) niet meer kan doen, dan staan onze vrijwilligers klaar om u te helpen.  Ook als u eenzaam bent en behoefte hebt aan een bezoekje, kunt u een beroep op ons doen. Heeft u hulp nodig of wilt u deel uitmaken van de groep vrijwilligers? Dan kunt u contact opnemen met Elly Lugtenburg, 06-49185065 of per mail: e.lugtenburg63@gmail.com

Verantwoording kerkrentmeesters
Collecten november 2019: Eerste collecte €839,99, Eredienst & Pastoraat € 210,75, Verenigingswerk  € 201,30 en Kerkbussen voor onderhoud bij uitgang kerk € 458,45, Totaal € 1.771,04. De collecte op de Reformatie-avond heeft opgebracht € 60,55. De dankdagcollecte heeft, inclusief nagiften via de bank, het mooie bedrag opgebracht van € 5.660. Gemeente, in de Heere hartelijk dank voor al uw gaven.

Verantwoording
Door uw predikant is 1 x € 10,- en 1 x € 20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven!

Ten slotte
Wij denken in het bijzonder aan fam. van den Berg uit Ouddorp nu man, vader en opa er niet meer is. Ze mogen hem weten voor Gods troon, maar het verdriet is er niettemin. We bidden voor hen, maar ook voor de gemeente van Ouddorp die haar geliefde herder en leraar nu moet missen. Ontvang een hartelijke groet van uw predikantsgezin en kerkenraad.