Kerkblad ‘de Zaaier’

Diensten des Woords zondag 28-06-2020
Om 9.30 uur: Prop. C.J. Rijsdijk, Scherpenisse
Om 18.00 uur: Br. T.R. Rietveld, Ridderkerk

Diensten des Woords zondag 5-7-2020
Om 9.30 uur: Ds. A.J. v.d. Herik, Moerkapelle
Om 18.00 uur: Prop. F. Visser, Nieuwerkerk

Collecten 28-06-2020
1. Kerk 2. Eredienst 3. Onderhoud van de kerk

Collecten 05-07-2020
1. Kerk 2. Diaconie: KIMON 3. Onderhoud van de kerk

Collecten
Omdat we als gemeente niet samen kunnen komen in de kerk en dus ook onze gaven niet aan de Heere terug kunnen geven, vragen we u vriendelijk om uw gaven op te sparen en op een later moment in de collectezak te doen. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar de diaconie of kerkrentmeesters. Diaconie: Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden: NL 39 RABO 0345 4003 48 t.n.v. Diaconie N.H.G. Kerkrentmeesters: Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden: NL 83 RABO 0345 4007 20 t.n.v. Kerkvoogdij N.H.K.

Collectebonnen
Collectebonnen kunt u elke week voor zaterdag bestellen via collectebonnen@hervormdegemeentenieuwetonge.nl of via telnr. 651634. De envelop ligt dan zondags achter in de kerk voor u klaar. In de periode van 3 augustus t/m 23 augustus kunt u i.v.m. de vakantie geen collectebonnen bestellen.

Meeleven
We denken in ons meeleven aan de zieken thuis en in de verzorgingshuizen en aan hen die onderzoeken ondergaan. Afgelopen zondag hebben we de Heere mogen danken voor een meevallende uitslag en dat Hij uit en doorhielp bij een ingreep. We denken ook aan onze gehandicapten en hen die voor hen zorgen. We wensen onze gemeenteleden die in de zorg werken, of op wat voor manier dan ook zorg mogen verlenen, veel liefde toe. Wat is het een zegen van de Heere dat er nog steeds mensen zijn die met veel liefde en passie dit werk mogen doen.

Zomermarkt 12 september
Hervormde Gemeente Nieuwe-Tonge vraagt: Spullen die u kunt missen, maar nog wel goed verkoopbaar zijn: lever ze in voor de zomermarkt! Zaterdag 11 juli is er een extra mogelijkheid om uw spullen in te leveren voor de Zomermarkt op 12 september. Bij Elim staat er een kar klaar voor de kleine spullen. Mooie spullen, antiek, boeken of kleding kunnen we goed gebruiken. U kunt boeken of kleding ook inleveren in Elim tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Elim. Geen grote meubels, bedden of kasten. Locatie: schuur Van Kempen, Oudelandsedijk 4a, Oude-Tonge. Tijd: 09:00-11:30. Alvast hartelijk bedankt namens de zomermarktcommissie!

Uit de pastorie
Geliefde gemeenteleden. Wij willen u hartelijk danken voor het medeleven rondom Julia. Het mag goed met haar gaan. Een hartelijke groet van ons allen. Fam. Van Assen

Studieverlof
Onze predikant heeft studieverlof, we wensen hem vreugde en Gods zegen toe bij de studie. Uw wijkouderlingen zijn het aanspreekpunt voor pastorale zaken.

Zaaier
Deze zaaier is voor 2 weken, de volgende zaaier is voor de periode 11 t/m 24 juli.

Zondag
Zondag hoorden we over het leven van Mefiboseth, hoe hij op jonge leeftijd kreupel werd aan beide voeten. In 2 Samuel 9 lezen we dat David vraagt of er nog iemand van het huis van Saul is overgebleven zodat hij hem goedertierenheid kan bewijzen. En als dan de boden van koning David Mefiboseth meenemen naar de koning dat zegt Mefiboseth: “Wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben?”. We hoorden niet alleen de geschiedenis maar ook wat het ons geestelijk te zeggen heeft. Koning David die een type mag zijn van Koning Jezus. Koning Jezus zocht u en jou zondag op. Wat is onze reactie? We werden opgezocht door de Heere Jezus, niet om ons te verderven maar omdat Hij goedertierenheid aan ons kan bewijzen. Wat een Koning! Die kwam om te dienen en niet om gediend te worden. Zondagavond werd er in de preek gevraagd of we de Heere Jezus liefhebben, wat is ons antwoord?

Ten slotte
Gemeenteleden die op vakantie zijn of gaan wensen we een goede vakantie. Gemeente we wensen u en jullie een gezegende zondag toe!

Ontvang de hartelijke groeten van uw kerkenraad.