Kerkblad ‘de Zaaier’

Diensten des Woords zondag 16 juni

Om 9.30 uur: Ds. B.L.P. Tramper, Oud-Beijerland

Om 18.00 uur: Ds. B.J. van Assen

Collecten

1. Kerk 2. Diaconie: SDOK 3. Onderhoud kerk.

Oppas

Lenny Stroober, Willemiek van Strien en Mariëlle Stelwagen

Afscheid

U heeft al iets kunnen lezen bij Herkingen vorige week: dhr. en mw. Nijssen mochten in de achterliggende periode de overstap van Nieuwe Tonge naar Dirksland maken. Zij leven nu kerkelijk mee met Herkingen. We willen u beiden danken voor de jaren dat u in ons midden mocht kerken en wensen u in alles Gods zegen toe. Hun nieuwe woonadres is Koetertje 1, 3247 LW Dirkland.

Zondagsschool

Afgelopen zondag was het alweer de laatste keer zondagsschool van dit seizoen. We willen de leiding hartelijk bedanken voor hun inzet. Zondag aan zondag mogen de kinderen van de gemeente – en daarbuiten – onderwijs uit Gods Woord ontvangen. Dit vraagt ook van de leiding elke keer weer voorbereiding en inzet. Dank voor jullie bereidheid en we mogen uitzien dat de Pinkstergeest ook de harten van de jonge kinderen doortrekt.

Examens

Woensdag 12 juni zijn er de verlossende telefoontjes; geslaagd of niet. We wensen aan alle jongeren die in spanning toeleven naar dit moment veel  sterkte toe. We hopen met jullie dat het een goede uitslag mag zijn!

Ten slotte

We mogen terugkijken op fijne en gezegende diensten. In het bijzonder denken ook terug aan de dienst op tweede pinksterdag waarin Tim van Oostende en Linda de Visser belijdenis van het geloof hebben afgelegd. We bidden hen Gods zegen toe voor hun verdere levensweg achter de Heere Jezus aan. Ik heb zelf sterk de eenheid en de onderlinge liefde in de gemeente mogen ervaren. Wat is Gods gemeente toch een genadegift. ‘Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen…Want daar gebiedt de Heere de zegen en het leven tot in eeuwigheid’ Psalm 133: 1 en 3b. Ontvang een hartelijke groet van uw predikantsgezin en kerkenraad.