Oud papier

Oud papier

Iedere tweede zaterdagmorgen van de maand wordt het oud papier opgehaald door een aantal vrijwilligers. De gemeente G. O. heeft hierover de verantwoording. Het papier wordt door een ieder bewaard in de door de gemeente beschikbaar gestelde blauwe container. (bij grote hoeveelheden zijn extra dozen ook geen probleem) Het ophalen gebeurt ook door andere kerken en verenigingen. Deze delen mee in de opbrengst. Ieder naar een vooraf vastgesteld percentage.
Informatie en coördinatie door:

Edwin Hoogmoed,
0187 473325