Kerstpost

Kerstpostactie

Al vele jaren brengen veel inwoners van ons dorp in december al hun kerstpost in Elim op de aangegeven data. Men betaalt voor alle kaarten  minder dan het PostNL-tarief. De kerstpost wordt binnen de regio door vrijwilligers bezorgd, zonder dat een postzegel hoeft te worden geplakt. Door een folder die huis aan huis wordt bezorgd, wordt er bekendgemaakt waar en wanneer men de kaarten in kan leveren. Mocht u niet in staat zijn de post te brengen, willen wij het ook ophalen bij u.

Contactpersoon:

Piet Looij
0187 651762