Kerkenraad

De taak van de kerkenraad is:

  • De zorg voor de bediening van het Woord en de sacramenten.
  • Het opzicht over belijdenis en leven van de leden van de gemeente.
  • Het leidinggeven aan de opbouw van de gemeente en haar dienst in de wereld.

Onze kerkenraad bestaat uit:

Predikant:

Er is op dit op moment geen predikant aan onze gemeente verbonden.

Het pastorale werk wordt gedaan door Prop. C.J. Rijsdijk uit Scherpenisse samen met de ouderlingen.

Ouderlingen:


P. van Moort (scriba / preekbeurtenregelaar)
Pr. Bernhardstraat 4
3244 BK Nieuwe Tonge
0187 651634  06 10 97 75 70
Taken: bezoeken


M. A. Huijsen (assessor)
Fr. van Borselenstraat 42
3244 XE Nieuwe Tonge
0187 651770
Taken: bezoeken

Diakenen

C.J. Lugtenburg ( voorzitter )
Korteweegje 25, 3244 AK Nieuwe Tonge
0187 652184

Taken: Aanspreekpunt verhuur diaconale woningen, onderhoud eigendommen diaconie en bibliotheek, organisatie kerkauto, diaconale bezoekdienst

J.P.S. Stelwagen ( secretaris./penningmeester )
Korteweegje 9
3244 AK Nieuwe Tonge
0187 652780 diaconie(at)hervormdegemeentenieuwetonge.nl
Taken: Penningmeester en secretariaat.

M.P. Noteboom ( financiële administratie )
Klinkerlandseweg 28, 3244 BD Nieuwe Tonge
0187 641265

Taken: Boekhouding, Landpachtzaken, Lid Identiteitsraden/stichtingen.


Ouderling- kerkrentmeesters 

L. Kom ( voorzitter )
Westdijk 15, 3244 Nieuwe Tonge
0187-652128

Taken: Voorzitter, groot onderhoud kerk, Elim en pastorie

D.W. Exalto ( secretaris )
Kerkring 20, 3244 AH Nieuwe Tonge
0187 652561

Taken: administratie, archief, berichten de Zaaier, busjes kerktelefoon
kerkrentmeesters(at)hervormdegemeentenieuwetonge.nl


Kerkrentmeester

J. Kransse ( penningmeester )
Koninginnelaan 8, 3244 BG Nieuwe Tonge
0187-652101
Taken: Actie kerkbalans, contact organisten, begrotingen, kerktelefoon, jaarrekeningen, beheer/bespreken Elim.

H. van Strien ( algemeen adjunct )
Battenoordseweg 1, 3244 LD Nieuwe-Tonge
0187-651238
Taken: Klein onderhoud gebouwen, tuinen pastorie, Elim en de kerk, contacten kosters.


Rekeningnummers:
Bankrekeningnummer van de kerk:
Rabobank Haringvliet NL83RABO0345400720

Bankrekeningnummer van de diaconie:
Rabobank Haringvliet NL39RABO 0345400348